Government of Nepal Ministry of Health & Population

Bhim Hospital

Sun - Fri 8:00 - 2:00 Saturday closed
24/7 Emergency 071-520193
काेभिड १९ राेकथाम तथा व्यवस्थापन लागि अक्सिजन पाइपलाइन अापुर्ति सम्बन्धि सामाग्रीहरूकाे सुचि(BID Document)
  • 2020-04-01
काेभिड १९ राेकथाम तथा व्यवस्थापन लागि अक्सिजन पाइपलाइन अापुर्ति सम्बन्धि सामाग्रीहरूकाे सुचि(BID Document)

Download File related to this notification.